Fotowoltaika

Fotowoltaika to technologia, która pozwala przetwarzać światło słoneczne w energię elektryczną. Innymi słowy dzięki niej możliwe jest pozbawione jakichkolwiek emisji i w zasadzie nieograniczone wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Jest to jedna z technologii określanych jako odnawialne źródło energii.

Przetwarzanie światła słonecznego w energię elektryczną możliwe jest dzięki funkcjonowaniu tzw. ogniw fotowoltaicznych, zwanych również jako ogniwa słoneczne, czy też ogniwa fotoelektryczne. Są to urządzenie zbudowane z krzemu o wysokiej czystości, na którym uformowana została bariera potencjału w postaci złącza P – N (positive – negativ). Padające na takie złącza fotony prowadzą do powstania napięcia elektrycznego, a w konsekwencji energii elektrycznej.

W chwili obecnej fotowoltaika znajduje coraz powszechniejsze zastosowanie. Spowodowane jest to czynnikami takie jak ekologia (jest to technologia, z funkcjonowaniem której nie łączą się żadne negatywne oddziaływania na środowisko), powszechna dostępność (promieniowanie słoneczne występuje praktycznie wszędzie) oraz ekonomia (w ostatnich latach postępuje stały spadek cen ogniw fotowoltaicznych).

Ocenia się, że potencjał energii promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi wynosi aż 86.000 TW. Obecne zapotrzebowanie naszej planety to ok. 15 TW. Oznacza to, że wykorzystanie jedynie 0,018 % potencjału energii promieniowania słonecznego pozwoliłoby zabezpieczyć potrzeby całej planety. Oczywiście nie bierzemy tutaj pod uwagę takich czynników jak przesyłanie wyprodukowanej przez ogniwa energii oraz jej magazynowanie, ale nie ulega wątpliwości, że dynamiczny rozwój tej technologii może w znaczący sposób zrewolucjonizować myślenie o pozyskiwaniu energii elektrycznej.

Wydaje się, że proces ten już się dzieje. W ostatnich latach fotowoltaika przeżywa intensywny rozwój. Na koniec 2006 roku na całym świecie moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych wynosiła tylko ok. 6,9 GW. Na koniec 2014 roku było to już niespełna 190 GW. Od początku XXI wieku fotowoltaika rozwija się w tempie około 40% rocznie. Oznacza to, że fotowoltaika jest technologią, która obecnie zaspokaja ok. 1 % światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Liderem w wykorzystaniu fotowoltaiki są Niemcy, gdzie moc zainstalowanych paneli wynosi ponad 32.000 MW. Dla porównania, potencjał polskich konwencjonalnych elektrowni to około 38.000 MW, a moc instalowanych paneli fotowoltaicznych to około 70 MW.

Podsumowując warto podkreślić, że potencjał energetyki słonecznej jest w praktyce nieograniczony, co czyni ją najbardziej perspektywiczną ze wszystkich dostępnych technologii OZE.

Ludzie

Tomasz Sęk - Prezes Zarządu
Przemysław Pięta - Wiceprezes Zarządu
Paweł Czaus – Wiceprezes Zarządu
Anna Biniszewska - Członek Zarządu
Klaudiusz Kalisz - Członek Zarządu
Paweł Konieczny - Członek Zarządu

Mapa dojazdu